Sunday, August 23, 2009

Sulat ng Pasasalamat at Paghingi ng Kapatawaran

rex,

Sa napaka pambihirang pagkakataon merong dalawang bagay akong gustong ipagbigay alam sayo. Hindi ko nais manggulo o magdala ng ano mang intensyon. Hindi ko gustong ipaalam sayo ang aking katayuan sapagkat wala ng dahilan pa, tapos na ang lahat. Hangad kong maging simple ito at hindi ako naghahanap ng iyong sukli sa sulat na ito, kung maaari huwag na, hindi na kinakailangan pa. Ang nais ko lamang ay manghingi ng iyong kapatawaran at magpasalamat. Two words that i know you deserve.

Una, gusto kong manghingi ng tawad sa lahat ng masasakit na salitang binitiwan ko, maaaring ikaw mismo ang nakarinig o hindi na nagdulot ng sakit at sama ng loob sayo. Sa pagnanais na saktan ka, maging magulo ang iyong buhay, pagdidisisyon, iyong kasalukuyan.

Ikalawa, nais kong magpasalamat sa pagdidisisyon mong hindi ako ang piliin mo. Sa maraming pagkakataon sinabi ko sayo na have the balls and be man enough to decide. At sa pagkakataong ito, you have become that man. Tulad ng nabanggit ko na, hindi ko na kailangan pang panggitin sayo ang mga bagay na nailagay sa tamang lalagyanan, basta ang alam ko tama na ang lahat.

Kasama ka pa din sa aking mga panalangin, gayon din ang iyong bagong mahal. Nakakapagtaka nga kung minsan sa kabila ng sakit I am still called to be a good Christian, magmahal pa din, magpatawad, manghingi ng tawad. Sana nga sa mga nangyari sa ating nakaraan, nasumpungan mo na ang nais mong makita. Ako, inaayos ko pa din ang aking sarili, hinahanda ang sarili sa ibibigay sa akin ng Panginoon. Pinupuno ng masmaraming pagmamahal ang puso, itinatayong muli ang dignidad, tinatanggal ang mga unpure desires. Mahirap ng magkamaling muli. Nagkataon lang na nauna kang masumpungan ang para sayo.

Muli, hindi na kailangan pa ang iyong pagsagot sa sulat na ito. Maunawaan mo sanang kahit lumipas na ang isang taon ay merong mga bagay pa din akong inaayos sa sarili, kasama ang pagtanggap sa bagay na tapos na, mga nakalipas, at hindi na muling maaayos pa. Siguro darating din ang panahon na kapag ninais ng Dyos na magkrus ang ating landas, makakaya ko ng tumingin sayo, makipag-usap, at kung ganap na ang pagiging mature natin kahit hanggang sa pakikipag kaibigan. Hanggang dito na lang.

babang

1 comment: